SKF SD35x42x4油封密封件,CR SD35x42x4现货,SKF美国CR油封密封件天津销售中心
SKF油封密封件 -- 低截面高度的径向轴封 -- SKF SD 35x42x4油封密封件

SD 35x42x4

尺寸
d1 35mm
D 42mm
b 4mm
应用和运行条件
工作温度 min.-30°C
工作温度 max.100°C
轴表面速度 max.10m/s

热搜型号:596570 14861 16x24x7 HMS5 V1 17675 3687 18x40x7 HMS5 RG 32502 220x250x15 HMS5 V 24x40x7 HMSA10 V 260x320x25 HDS1 V 34888 35x48x8 HMSA10 V 46950 409203 80x110x10 HMSA10 RG NACHI 7240 B/DB OKB 672780 OKB NTN 16022 CX 6220-2RS SKF BB1-3177 NACHI HM212047/HM212011 CX NH1034 NBS NK 65/35 ISO NU2206 NACHI UCFL204 SKF 22264 BAL 95532 FAG SN-307..20307 SKF 6418

上一条:SKF SD 32x42x4 油封密封件 ---- 下一条:SKF SD 50x62x5 油封密封件

返回 SKF油封